Reference

Aktualni in zaključeni projekti

 • Vila Mila
 • Hranilniki EE Mariborski otok
 • Viseči most preko Savinje v Celju
 • Most v Godiču
 • Cesta z mostom Zavrč – Formin
 • Brv za kolesarje preko Mislinje v Pamečah
 • Brv preko Save v Krškem
 • Ureditev Mislinje v Pamečah
 • Podvozi na Gorenjski železniški progi
 • Nadvoz pri Rakitovcu
 • Most preko Savinje in cestne ureditve v Mariji Gradec
 • Nadhodi na železniških postajah Borovnica, Prestranek in Pivka
 • Nadgradnja železniške proge na odseku Lesce Bled – Žirovnica
 • Nadgradnja železniške proge na odseku Preserje – Borovnica
 • Nadgradnja železniške proge na odseku Rakek – Postojna
 • MHE Lovrenc in Josipdol
 • Zagotovitev stabilnosti Meže na Ravnah in Prevaljah
 • Most Jurklošter
 • Plaz in cesta Sevnica – Planina
 • Sanacija mostu čez reko Dravo in dovodni kanal HE Zlatoličje v Malečniku
 • OŠ Zadobrova
 • Most preko Mure v Ceršaku
 • Sanacija plazu Trate II
 • Podvoz pod železniško progo v Poljčanah
 • Železniška postaja Grosuplje
 • Brv Rimske Toplice
 • Brv za kolesarje v Podgorcih
 • Cestne ureditve v Vitomarcih
 • Sanacija plazu Ciringa
 • Sanacija mostu v Vrhpolju
 • Sanacija nadvozov pri Tržiču
 • Sanacija mostu čez Unico
 • Načrt opazovanja in monitoring HE Formin
 • Železniška postaja Celje
 • Cesta Ravne – Dravograd
 • Hala Ledinek
 • Ureditev ARA Škocijanski zatok
 • Most v Podvolovljeku
 • Sanacija brežine HE Fala
 • Nasipi HE Formin
 • Sanacija brežine v Vičavi
 • Nadzor ureditve HE Moste
 • Nasipi Majšperk
 • Podhod Dolga Gora
 • Sanacija brežine Lipoglav
 • Kamniti zid TEŠ
 • Sanacija brežine pavlovski potok
 • Ureditev kanala HE Zlatoličje
 • Brv preko Suhadolnice v Slovenj Gradcu
 • Ureditve poplavne varnosti Meže in Mislinje
 • Visokovodni nasipi Dogoše in Duplek
 • Grušnati koli Pavlovci
 • HE Hrastje Mota
 • Grušnati koli Ivanjkovci
 • Ormoške lagune
 • KP Kidričevo
 • Plaz Ihova
 • Sanacija kanala HE Formin
 • Sanacija mosta pri Gajevcih
 • Most preko Studenčnice na Ptuju
 • Podvoz Zagrebške ceste na Ptuju
 • Nadvoz Pušenci
 • CERO Slovenska Bistrica
 • TEŠ 6
 • Viadukt Jagodje in Valeta